Mobil 040 656 2903 | info@bomanstrafikskola.ax

BE- och B96-behörighet.

Bomans Trafikskola / BE- och B96-behörighet

BE- och B96-behörighet

Körundervisningen inleds i lugn takt och svårighetsgraden ökas i takt med körkortselevens utveckling. Trafikskolan erbjuder ett paket på 2 körlektioner + 1h uppkörning. Antalet körlektioner varierar beroende på elevens färdighet.
Teori motsvarande innehållet i lag, förordning och läroplan ska inhämtas innan BE- behörighet kan uppnås genom förarprov. Teorin inhämtas delvis självständigt och delvis integrerat i körlektionerna.

  • B96-behörighet uppnås genom ett förarprov.
  • BE-behörighet* uppnås genom teori- och förarprov.

Trafikskolan har ett ekipage för ändamålet bestående av ett 1600 kg:s släp och en Honda CRV.

* BE= Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori B och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt av högst 3500 kg.

Back to Top