Mobil 040 656 2903 | info@bomanstrafikskola.ax

Säkerhetskurs 1 (SÄK 1).

Bomans Trafikskola / Säkerhetskurs 1 (SÄK 1)

Säkerhetskurs 1 (SÄK 1)

Första gången du avlägger körkort i klass 1 måste du genomgå en SÄK 1- utbildning. Har du tagit körkort i kategorigrupp 1 innan 1.3.2016 behöver du inte gå SÄK 1 i samband med att du tar B- körkort. Saknar du däremot körkort i klass 1 när du ska avlägga B- körkort måste du genomgå SÄK 1.

  • SÄK 1 omfattar 4 lektioner á 45 minuter uppdelat på två tillfällen.
  • Du anmäler dig via en trafikskola.
  • Kursen hålls vid Ålands Trafikskolor, Strandgatan 2.Avsikten med kursen är att öka medvetenheten hos körkortseleven om hur riskfyllda beslut och medvetna, felaktiga beteenden ökar antalet trafikolyckor.
Kursen behandlar:

  • Riskerna med alkohol, andra droger och trötthet, samt andra riskbeteenden och deras påverkan på körförmågan.
  • Rättigheter och skyldigheter vid en trafikolycka.
Back to Top