Mobil 040 656 2903 | info@bomanstrafikskola.ax

Läs- och skrivsvårigheter.

Bomans Trafikskola / Teorikurser / Läs- och skrivsvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter

Om du har läs- och skrivsvårigheter med intyg får du göra provet muntligt utan tid.
Meddela i sådana fall detta i god tid så att rätt prov bokas till dig.

Back to Top