Säkerhetskurs 1 (SÄK 1)

Första gången du avlägger körkort i klass 1 måste du genomgå en SÄK 1- utbildning. Har du tagit körkort i kategorigrupp 1 innan 1.3.2016 behöver du inte gå SÄK 1 i samband med att du tar B- körkort. Saknar du däremot körkort i klass 1 när du ska avlägga B- körkort måste du genomgå SÄK 1.
 

  • SÄK 1 omfattar 4 lektioner á 45 minuter uppdelat på två tillfällen.

  • Du anmäler dig via en trafikskola.

  • Kursen hålls vid Ålands Trafikskolor, Strandgatan 2.


Avsikten med kursen är att öka medvetenheten hos körkortseleven om hur riskfyllda beslut och medvetna, felaktiga beteenden ökar antalet trafikolyckor.

Kursen behandlar:

  • Riskerna med alkohol, andra droger och trötthet, samt andra riskbeteenden och deras påverkan på körförmågan.

  • Rättigheter och skyldigheter vid en trafikolycka.

.

Kursen behandlar:

  • Riskerna med alkohol, andra droger och trötthet, samt andra riskbeteenden och deras påverkan på körförmågan.

  • Rättigheter och skyldigheter vid en trafikolycka.
     

Om mig

Jag är en yrkesutbildad trafiklärare med lång erfarenhet av trafikområdet.

Välkommen att höra av dig till mig när det gäller ditt körkort!
GDPR policy

Bomans Trafikskola
Mobil 040 656 29 03
E-post info@bomanstrafikskola.ax
Medlem i Ålands Trafikskolor r.f.

© 2020 Bomans trafikskola, created by Mazocialmedia  

  • White Facebook Icon