Säkerhetskurs 1 (SÄK 1)

Första gången du avlägger körkort i klass 1 måste du genomgå en SÄK 1- utbildning. Har du tagit körkort i kategorigrupp 1 innan 1.3.2016 behöver du inte gå SÄK 1 i samband med att du tar B- körkort. Saknar du däremot körkort i klass 1 när du ska avlägga B- körkort måste du genomgå SÄK 1.
 

  • SÄK 1 omfattar 4 lektioner á 45 minuter uppdelat på två tillfällen.

  • Du anmäler dig via en trafikskola.

  • Kursen hålls vid Ålands Trafikskolor, Strandgatan 2.


Avsikten med kursen är att öka medvetenheten hos körkortseleven om hur riskfyllda beslut och medvetna, felaktiga beteenden ökar antalet trafikolyckor.

Kursen behandlar:

  • Riskerna med alkohol, andra droger och trötthet, samt andra riskbeteenden och deras påverkan på körförmågan.

  • Rättigheter och skyldigheter vid en trafikolycka.

.

Kursen behandlar:

  • Riskerna med alkohol, andra droger och trötthet, samt andra riskbeteenden och deras påverkan på körförmågan.

  • Rättigheter och skyldigheter vid en trafikolycka.
     

  • White Facebook Icon

Bomans Trafikskola | E-post info@bomanstrafikskola.ax
Mobil 040 656 29 03 |  Medlem i Ålands Trafikskolor r.f.

Ove

Jag är en yrkesutbildad trafiklärare med lång erfarenhet av trafikområdet.
 

Evelina

Utbildad trafiklärare och har jobbat på en trafikskola många år i Sverige.

© 2020 Bomans trafikskola, created by Mazocialmedia