top of page
Mopedkörkort (AM 120) 
Mopedskola.jpg

Så här avlägger du mopedkörkort steg för steg:


1. Ta kontakt med Bomans Trafikskola i god tid.


2. Inledande teoriprov

 • Avläggs av alla som saknar körkort sedan tidigare.

 • Du kan avlägga det tidigast 1 månad innan du fyller 15 år.

 • Du behöver ID.

 • Du köper loggbok på Fordonsmyndigheten.

 • Material som ska läsas: Se Fordonsmyndighetens hemsida.3. Ansökan hos polisen

 • Godkänt teoriprov.

 • Optikerintyg.

 • 2 passfoton.

 • Underskrift av målsman/målsmän om du är under 18 år.

 • Tillståndet ges inte ut av polisen innan du fyllt 15 år

4. Körlektioner och SÄK 1

 • SÄK 1 är obligatorisk för alla utan tidigare körkort.

 • Du anmäler dig till SÄK 1 via din trafikskola.

 • SÄK 1 består av 4 lektioner, fördelat på två kvällar.

 • Körlektionernas antal varierar beroende på elevens färdigheter.

 • Efter två körlektioner och avlagd SÄK 1 kan du avlägga teoriprov.5. Teoriprov

 • Bokas via Fordonsmyndigheten och avläggs där.

 • Du behöver ID, loggbok, SÄK 1- intyg och handlingarna från polisen.6. Uppkörning

 • Bokas via Fordonsmyndigheten och startar och avslutas där.

 • Du ska ha godkänt teoriprov och ha tillräcklig kunskap att klara av en uppkörning.

 • Du behöver ID.

 • Du behöver korrekt ifylld loggbok.

 • Från avlagt teoriprov till uppkörning får det gå max 6 månader.Övningskörning i stadstrafik* sker tillsammans med trafiklärare. Tvåvägskommunikation via radiokontakt sker mellan elev och trafiklärare. Trafikskolans mopeder används. Kom ihåg att ta med dina papper från polisen och loggboken när du ska köra!


* Kurser på höst-vinter och tidig vår


Beroende på väderleksförhållanden (kyla/halka) kan vi inte garantera att vi kan köra de två obligatoriska körlektionerna som krävs för AM 120 i anslutning till SÄK1, utan eleven kanske måste vänta med körning till väderleken medger. Från avlagt teoriprov till uppkörning får det gå max 6 månader.

bottom of page