Mopedkörkort (AM 120) 
Mopedskola.jpg

Så här avlägger du mopedkörkort steg för steg:


1. Ta kontakt med Bomans Trafikskola i god tid.


2. Inledande teoriprov

 • Avläggs av alla som saknar körkort sedan tidigare.

 • Du kan avlägga det tidigast 1 månad innan du fyller 15 år.

 • Du behöver ID.

 • Du köper loggbok på Fordonsmyndigheten.

 • Material som ska läsas: Se Fordonsmyndighetens hemsida.3. Ansökan hos polisen

 • Godkänt teoriprov.

 • Optikerintyg.

 • 2 passfoton.

 • Underskrift av målsman/målsmän om du är under 18 år.

 • Tillståndet ges inte ut av polisen innan du fyllt 15 år

4. Körlektioner och SÄK 1

 • SÄK 1 är obligatorisk för alla utan tidigare körkort.

 • Du anmäler dig till SÄK 1 via din trafikskola.

 • SÄK 1 består av 4 lektioner, fördelat på två kvällar.

 • Körlektionernas antal varierar beroende på elevens färdigheter.

 • Efter två körlektioner och avlagd SÄK 1 kan du avlägga teoriprov.5. Teoriprov

 • Bokas via Fordonsmyndigheten och avläggs där.

 • Du behöver ID, loggbok, SÄK 1- intyg och handlingarna från polisen.6. Uppkörning

 • Bokas via Fordonsmyndigheten och startar och avslutas där.

 • Du ska ha godkänt teoriprov och ha tillräcklig kunskap att klara av en uppkörning.

 • Du behöver ID.

 • Du behöver korrekt ifylld loggbok.

 • Från avlagt teoriprov till uppkörning får det gå max 6 månader.Övningskörning i stadstrafik* sker tillsammans med trafiklärare. Tvåvägskommunikation via radiokontakt sker mellan elev och trafiklärare. Trafikskolans mopeder och hjälmar används. Kom ihåg att ta med dina papper från polisen och loggboken när du ska köra!


* Kurser på höst-vinter och tidig vår


Beroende på väderleksförhållanden (kyla/halka) kan vi inte garantera att vi kan köra de två obligatoriska körlektionerna som krävs för AM 120 i anslutning till SÄK1, utan eleven kanske måste vänta med körning till väderleken medger. Från avlagt teoriprov till uppkörning får det gå max 6 månader.