top of page

C-körkort (lastbil)
 

Innan man tar C-körkort krävs att man har B-körkort. Körkort får utfärdas till den som har fyllt:

  • 18 år för kategori C1 och C1E.

  • 21 år för kategori C och CE.

  • Vissa undantag från åldersgränsen gäller *

Körundervisningen inleds i lugn takt och svårighetsgraden ökas i takt med körkortselevens utveckling. Antalet körlektioner varierar beroende på elevens färdighet.
Teori motsvarande innehållet i lag, förordning och läroplan ska inhämtas innan C1- och C-behörighet kan uppnås genom förarprov. Teorin inhämtas delvis självständigt och delvis integrerat i körlektionerna.
C1- och C-behörighet uppnås genom teori- och förarprov.

lastbil_edited_edited.jpg

C1E- och CE-körkort (lastbil med släp)
 

Innan man beviljas släpkort måste man ha:

  • C1 körkort för C1E.

  • C körkort för CE.


Körundervisningen inleds i lugn takt och svårighetsgraden ökas i takt med körkortselevens utveckling. Antalet körlektioner varierar beroende på elevens färdighet.
Teori motsvarande innehållet i lag, förordning och läroplan ska inhämtas innan C1E- och CE-behörighet kan uppnås genom förarprov. Teorin inhämtas delvis självständigt och delvis integrerat i körlektionerna.
C1E- och CE-behörighet uppnås genom teori- och förarprov. 


* 18 år för kategori C och CE under förutsättning att personen, enligt intyg från en utbildningsarrangör, fullgjort en utbildning enligt landskapslagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, samt personer som studerar för gymnasieexamen inom logistik eller persontransporter och enligt intyg har fullgjort de moment som krävs för grundläggande yrkeskompetens enligt landskapslagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. Ytterligare undantag finns för bl.a. körning av fordon inom räddningsväsendet. Se körkortslag (ÅFS 2015:88).

bottom of page