Säkerhetskurs 2 (SÄK 2B) för personbil
 

Alla som ska avlägga B-körkort måste genomgå SÄK 2B vid en trafikskola. SÄK 2B har tre huvudprogram att välja mellan: Program Åland, Stockholm och Gillinge. I varje program finns en A- och en B-del. Du väljer mellan program A och B, beroende på om du avlägger körprov under den ljusa eller mörka årstiden. Läs nedan vad varje program består av.

 • Du anmäler dig via trafikskolan.

 • Den teoretiska delen hålls i huvudsak vid Ålands Trafikskolor, Strandgatan 2.

 

PROGRAM ÅLAND
(omkörningsövning på landsväg och sparsam körning)


Program 1A – Körprov under den mörka tiden (4 h teori och 6 h praktik)

Program 1B – Körprov under den ljusa tiden (6 h teori och 6 h praktik)
 

 • Teorin består av: Körning i mörker och halka (2*45 min) och miljövänlig körning, s.k. sparsam körning (2*45 min).

 • Praktiken består av: Omkörningsövning i grupp i mörker (2*50 min) och enskild körövning med fokus på sparsam körning (2*2*50 min).

 • Teorin består av: Körning i mörker och halka (2*45 min), miljövänlig körning, s.k. sparsam körning (2*45 min), deltagande observation av körövning i mörker (minst 1*50min), arbetsuppgift i anslutning till observationstillfället med åtföljande genomgång med trafikläraren vid ett annat tillfälle (1*45 min).

 • Praktiken består av: Omkörningsövning i grupp i dagsljus/skymning (2*50 min) och enskild körövning med fokus på sparsam körning (2*2*50 min).

 

PROGRAM STOCKHOLM*

(motorvägskörning, storstadskörning och sparsam körning)


Program 2A – Körprov under den mörka tiden (5 h teori och 6 h praktik)
 

 • Teorin består av: Körning i mörker och halka (2*45 min), miljövänlig körning, s.k. sparsam körning (2*45 min), körning på motorväg/motortrafikleder (1*45 min).

 • Praktiken består av: Körövning i grupp på landsväg, motortrafikled och motorväg, delvis i mörker (4*50 min) och storstadskörning i grupp i Stockholm (2*50 min).Program 2B – Körprov under den ljusa tiden (7 h teori och 6 h praktik)
 

 • Teorin består av: Körning i mörker och halka (2*45 min), miljövänlig körning, s.k. sparsam körning (2*45 min), deltagande observation av körövning i mörker (minst 1*50min), arbetsuppgift i anslutning till observationstillfället med åtföljande genomgång med trafikläraren vid ett annat tillfälle (1*45 min) och körning på motorväg/motortrafikleder (1*45 min).

 • Praktiken består av: Körövning i grupp på landsväg, motortrafikled och motorväg, delvis i mörker (4*50 min) och storstadskörning i grupp i Stockholm (2*50 min).


* För att program Stockholm eller Gillinge ska ordnas krävs minst tre deltagare.
 

PROGRAM GILLINGE* 

(halt väglag, motorvägskörning och sparsam körning)


Program A – Körprov under den mörka tiden (5 h teori, 4 h praktik och 4h riskutbildning på Gillinge)
 

 • Teorin består av: Körning i mörker och halka (2*45 min), miljövänlig körning, s.k. sparsam körning (2*45 min), körning på motorväg/motortrafikleder (1*45 min).

 • Praktiken består av: Körövning i grupp på landsväg, motortrafikled och motorväg, delvis i mörker (4*50 min).

 • 4 timmars riskutbildning (teori och praktik).Program B – Körprov under den ljusa tiden (7 h teori, 4 h praktik och 4h riskutbildning på Gillinge)

 • Teorin består av: Körning i mörker och halka (2*45 min), miljövänlig körning, s.k. sparsam körning (2*45 min), körning på motorväg/motortrafikleder (1*45 min), deltagande observation av körövning i mörker (minst 1*50min), arbetsuppgift i anslutning till observationstillfället med åtföljande genomgång med trafikläraren vid ett annat tillfälle (1*45 min).

 • Praktiken består av: Körövning i grupp på landsväg, motortrafikled och motorväg, delvis i mörker (4*50 min).

 • Riskutbildning (4 h teori och praktik).* För att program Stockholm eller Gillinge ska ordnas krävs minst tre deltagare.