top of page

Säkerhetskurs 2 (SÄK 2B) för personbil
 

Alla som ska avlägga B-körkort måste genomgå SÄK 2B vid en trafikskola. 

SÄK 2B innehåller:
  • Ett tillfälle teori som omfattar två lektioner á 45 minuter.

  • Två tillfällen praktisk körning 

  • Du anmäler dig via trafikskolan.

  • Den teoretiska delen hålls i huvudsak vid Ålands Trafikskolor, Strandgatan 2.

Kursen behandlar:
  • Kunskaper om fordonets manövrering/ egenskaper, trafikbeteende och miljöpåverkan samt körning i varierande trafikmiljöer

  • Förståelse för hur personliga förutsättningar påverkar rollen som förare och tillämpning av förutseende körsätt med personbil i speciella sammanhang.

 

bottom of page