top of page

Handledarkurs
 

  • Anmälan till kursen sker via en trafikskola.

  • Kursen hålls vid Ålands Trafikskolor, Strandgatan 2.

  • Kursen omfattar fyra lektioner á 45 minuter.Den person som avser att vara handledare för en körkortselev måste uppfylla vissa villkor. Personen ska ha haft körkort och minst fem års erfarenhet av att köra den fordonstyp som gäller för övningskörningen.
Personen ska ha genomgått en handledarkurs (under de senaste fem åren) och godkänts i ett efterföljande teoriprov.
Det är den blivande handledaren som deltar i kursen, inte körkortseleven.

Syftet med kursen är att handledaren i sin kommande uppgift undervisar körkortseleven på ett ändamålsenligt sätt som leder till examen och som samtidigt främjar trafiksäkerheten och miljön.

Handledaren ska efter genomgången kurs känna till:

  • gällande lagstiftning

  • förarutbildningens mål och innehåll

  • regler som gäller för privat undervisning

  • hur ett framgångsrikt samarbete skapas mellan elev och handledare under övningskörningen

  • övriga faktorer som bör uppmärksammas vid övningskörningen och deras betydelse för trafiksäkerheten och miljön

bottom of page