top of page

Introduktionskurs i trafikens grunder (IK)
 

  • Kursen omfattar 6 lektioner a`45 min fördelat på tre tillfällen.

  • Kursen hålls vid Ålands Trafikskolor, Strandgatan 2.

  • Du anmäler dig via en trafikskola.

  • Med fördel påbörjar du kursen i god tid innan du ska avlägga inledande teoriprov, som krävs första gången du ska ta körkort i kategorigrupp 1*. Kursen är valbar.Avsikten med kursen är att körkortseleven är mer förberedd inför det inledande teoriprovet och den kommande körundervisningen. Kursen innehåller bl.a. en övergripande presentation av både trafiksystemet och grundläggande körfärdigheter. En kort presentation av trafiksystemets miljö och trafikstyrning. Kort information om körkortsundervisningens upplägg och innehåll, lärandestrategier och studieteknik.


*Kategorigrupp 1: Moped (AM 120), mopedbil (AM 121), traktor (T), Alla MC- klasser (A1, A2, A), personbil (B och BE).

bottom of page