Säkerhetskurser 

Det finns olika paket att välja mellan, allt från att köra på halkbana till att köra storstadstrafik.

Säkerhetskurs 1

Avsikten med kursen är att öka medvetenheten hos körkortseleven om hur riskfyllda beslut och medvetna, felaktiga beteenden ökar antalet trafikolyckor.  

Säkerhetskurs 2

Alla som ska avlägga B-körkort måste genomgå SÄK 2B vid en trafikskola. SÄK 2B har tre huvudprogram att välja mellan: Program Åland, Stockholm och Gillinge. I varje program finns en A- och en B-del. Du väljer mellan program A och B, beroende på om du avlägger körprov under den ljusa eller mörka årstiden. Läs nedan vad varje program består av.

city.jpg