top of page

Läs- och skrivsvårigheter
 

Om du har läs- och skrivsvårigheter med intyg får du göra provet muntligt utan tid.
Meddela i sådana fall detta i god tid så att rätt prov bokas till dig.

bottom of page